Skoči na glavni sadržaj

Zaštita na radu

Članovi Odbora zaštite na radu:


Zlatko Perić, mr. sig. – stručnjak zaštite na radu              
Dr. Sanja Rađenović – Martinović, spec. med. rada
Karolina Klasan, bacc. oec. – koordinator povjerenika radnika za zaštitu na radu
 
E-mail: odborznr@veleri.hr