Skoči na glavni sadržaj

Ured za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija (UUNK)

Ured za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija pruža podršku profesionalnom razvoju nastavnika Veleučilišta u Rijeci. Djelatnosti Ureda za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija su informiranje, usmjeravanje i educiranje nastavnika Veleučilišta u Rijeci s ciljem unaprjeđenja njihovih digitalnih, pedagoških i komunikacijskih kompetencija važnih za kvalitetno izvođenje nastavnog procesa i komunikaciju sa studentima. Poseban naglasak stavlja se na edukaciju o primjeni novih tehnologija u nastavi i alata za e-učenje, integraciju inovativnih metoda poučavanja i učenja u nastavni proces, te načinima vrednovanja postignuća studenata, tj. ishoda učenja.

Ured za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija organizira i provodi vlastite radionice i tečajeve prema iskazanom interesu nastavnika, po potrebi angažira vanjske predavače, te informira nastavnike o tečajevima i radionicama u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Centra za e-učenje Srca u Zagrebu.