Skoči na glavni sadržaj

Pravo na pristup informacijama Veleučilišta u Rijeci

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje. Pisani zahtjev možete uputiti putem elektroničke pošte, faksom, poštom ili predati osobno u pisarnici na adresi: Službenik za informiranje, Trpimirova 2/V, 51 000 Rijeka, radnim danom od 09,00 do 14,00 sati. Zahtjev za informacijom možete podnijeti i usmeno – telefonski ili osobnim dolaskom u uredovno vrijeme za rad sa strankama (ponedjeljak – petak od 09,00 – 14,00 sati).

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih za ostvarenje nekog prava ili izvršenje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Službenik za informiranje

Dijana Perhat-Mucić, dipl. iur.
Telefon: 051/321-307
Telefax: 051/ 211-270
E-mail: informiranje@veleri.hr

Obrasci

 

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

Veleučilište u Rijeci ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14, 141/22)
  • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

     

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama: https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Povjerenik za informiranje: https://pristupinfo.hr/

Informacije o radu formalnih radnih tijela
Zakoni poveznice