Skoči na glavni sadržaj

Upisi u prvu godinu stručnih prijediplomskih studija

 

Za kandidate koji su četverogodišnju srednju školu završili prije 2010. godine:

Kandidati  koji  su  najmanje  četverogodišnje  srednje  obrazovanje  završili  u  Republici Hrvatskoj prije 2010. godine prijavljuju se preko putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) odnosno putem internetske stranice www.postani-student.hr i trebaju se registrirati se kao novi korisnici na mrežnoj stranici www.postani-student.hr.  
Pravo upisa mogu ostvariti  temeljem vrednovanja uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi) i nisu obvezni polagati državnu maturu i u tom slučaju kandidatima se priznaju samo bodovi stečeni temeljem uspjeha u srednjoj školi.
Zadnji dan za slanje dokumentacije za sve kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u RH prije 2010. godine je 20. svibnja 2024. godine.

 

Za kandidate koji su četverogodišnju srednju školu završili 2010. godine i kasnije:

Kandidati se prijavljuju  putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) odnosno putem internetske stranice www.postani-student.hr. Bodovi na osnovu kojih se rangiraju kandidati za upis na studijske programe Veleučilišta u Rijeci prikupljaju se na temelju:

  • ocjena iz srednje škole  kojima se ostvaruje  40%  ukupnih bodova
  • rezultata položenih ispita B razine obveznog dijela državne mature kojima se ostvaruje  60%  ukupnih bodova 

Za preddiplomske stručne studije Poduzetništvo, Informatika i Sigurnost na radu, osim obveznih ispita državne mature i prosjeka ocjena iz srednje škole dodatno se boduju posebna postignuća. Dokaz o posebnim postignućima potrebno je dostaviti na adresu Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka.