Skoči na glavni sadržaj

Radno vrijeme studentske referade

 

 

 

RIJEKA
Ponedjeljak13 - 16,30
Utorak13 - 17
Srijedane radi za studente
Četvrtak8,30 - 10,30 i 13 - 15
Petak13 - 17

Tel. broj Studentske referade (Rijeka,Vukovarska 58): (051) 677-211 
E-mail evidencija@veleri.hr

Od 6. ožujka 2023. godine Studentska referada u Pazinu primat će studente prema novom radnom vremenu:

PAZIN
Srijeda9 - 11
Četvrtak14 - 16
Petak13 - 15

Tel. broj Studentske referade (Pazin, 154. brigade hrvatske vojske 7): (052) 426-901
E-mail psergov@veleri.hr

 

POREČ
Ponedjeljak14 - 16
Utorak9 - 11
Srijeda15 - 17
Četvrtakne radi za studente
Petak13 - 15

Tel. broj Studentske referade (Poreč, C. Huguesa 6): (052) 451-950

U  slučaju spriječenosti zaposlenice studenske referade u Poreču studenti će biti obaviješteni preko mrežne  stranice Veleučilišta u Rijeci.
Potvrde  o statusu studenta mogu se podignuti u bilo kojoj referadi Veleučilišta (Rijeka ili Pazin).

Za rješavanje hitnih zahtjeva studenti Poljoprivrednog odjela mogu se obratiti na telefon 052 451 950  ili na e-mail denis.staver@veleri.hr